اهداف و ارزش ها

  • تامین کننده نیازهای شما با هدف کیفیت، مشتری محوری، قیمت مناسب
  • پاسخگویی و تعهد برای دستیابی به اهداف ذینفعان در حوزه ماموریت شرکت
  • چالاكی، شایسته سالاری، عدالت و تشویق به كار تیمی
  • ارزش گذاری به خلاقیت و پیشنهادها و انتقادهای اثربخش سرمایه های انسانی
  • مسئولیت پذیری اجتماعی، حفاظت از محیط زیست
  • جلب اعتماد، خشنودی و رضایت مشتریان و مصرف كنندگان
  • ارتقاء سطح دانش و آگاهی مصرف کنندگان
Demo
 

CIS 2

چهارشنبه, ۲۱ فوریه ۲۰۱۸
چهارشنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
چهارشنبه, ۰۵ جمادی الثانی ۱۴۳۹

نماینده رسمی‌ و انحصاری

شرکت  SSTK BIO در ایران