ضمن عرض تبریک آغاز سال نو و آرزوی توفیقات روزافزون برای فعالان حوزه تجهیزات پزشکی، به اطلاع می رساند درخصوص طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت اقلام ارتوپدی، کد IRC تولید شده در سامانه مرکزی سازمان غذا و دارو برای فرآورده های ثبت شده (دارای کد IMD در اداره کل تجهیزات پزشکی) در لینک http://irc.fda.gov.ir فعال گردیده است. کلیه شرکت ها می توانند پس از ورود به لینک فوق و قسمت لیست فرآورده و انتخاب عنوان تجهیزات و نام شرکت خود، کد IRC فرآورده را مشاهده نمایند.

چاپایمیل